Strachotín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. Strachotínské hradiště se nacházelo na močálovité rovině kousek od řeky Dyje. V roce 1073 byl Strachotin uveden na listině mezi krajskými městy. Kolem roku 1176 patřil Strachotín ke knížectví znojemskému knížete Konrada III. Strachotín byl v roku 1334 povýšen na městečko, v této době měl i soudní pravomoc a patřil k hradu Děvičky, které získal rod Lichtenštejnů. Podle urbáře z roku 1414 byla obec obestavěna a vstup do něj umožňovaly dvě brány. 1512 se v obci vybíralo koňské mýto. Rudolf II. v roce 1582 udělil obci právo konat v určitých dnech trhy a jarmarky. Tzv. výroční a dobytčí trhy se konaly ve středu před sv. Josefem, Janem Křtitelem, Bartolomějem a Alžbětou. Týdenní trhy byly každou středu. V 16.století zde existovala novokřtěnská obec v níž žili tzv. Habáni, kteří byli příslušníky protestantské sekty novokřtěnců a jejich kořeny sahali až do Švýcarska, zde měli osadu.  Habáni patřili mezi zámožné obyvatelstvo, provozovali řemesla jako byli hrnčíři – tvořili vyspělou keramiku zvanou habánská fajáns, pláteníci nebo obuvníci  a byli majiteli rozlehlých vinic. Habáni zde vydrželi do roku 1622.

Stará fotka obce

Roku 1605 byl pro obec vydán obecní řád.

5.srpen 1619 zde byla svedena bitva mezi Dampierem s 8000 muži a 3900 Moravany. Moravané tehdy vyhráli. Strachotín se stal obětí a celý vyhořel. Než bylo místo zatopena Novomlýnskými nádržemi, vyorávaly se pozůstatky lidských a koňských kostí. Kardinál Fr. Dietrichštejn daroval obci roku 1617 pastvinu, aby zde mohli založit vinici.

Selské nepokoje vypukly roku 1680, které měly za následek mohutné požáry. O sto let později shořela  i celá radnice. Přes Strachotín vedla okresní silnice z Hustopeče do Věstonic (dnešní Dolní Věstonice). Dominantou zde byla obecní hospoda a jednopatrová škola.

V roce 1848 se obec  stala součástí soudního okresu Hustopeče, předtím patřila k panství Mikulov.

Do roku 1850 řídil obec rychtář, který měl největší postavení v obci  a rada. Největšího počtu obyvatel dosáhlo městečko Strachotín v r. 1900, kdy zde bylo napočítáno 1049 obyvatel. Ve dvacátých letech byla obec velmi majetná, byla postavena radnice, vznikla tu mateřská škola a česká menšinová škola. Strachotín byl schopen několik let hospodařit bez obecních poplatků. V dubnu 1919 byla uskutečněna pozemková reforma, v jejímž důsledku byla odebrána půda německým vlastníkům velkých pozemků, kvůli sociální spravedlnosti byla prodána českým kupcům nebo padla do rukou státu.

Pohraniční pásmo a celá obec byla roku 1938 obsazena nacistickými vojsky. Při každém průchodu armády byla obec zničena. Poslední demokraticky zvolené zastupitelstvo bylo v roce 1938. Roku 1945 byla obec osvobozena Rudou armádou a  opět  začala  patřit  pod okres Hustopeče. Během 2.světové války převládalo v obci spíše německé obyvatelstvo.  Obec vznikla roku 1991 jako územní samosprávná jednotka.

Roku 1793 se zde nacházelo 108 domů a 608 obyvatel. Roku 1836 zde bylo již 132 domů a 780 obyvatel (počet obyvatel je stejný jako dnes). Obec rostla a v roce 1900 čítala 202 domů a 1049 obyvatel, z nichž bylo 6 židů.

V obci se nacházeli i tyto spolky: Mlékařské družstvo, Hasický, Tělocvičný, Pěvecko-hudební, Pojišťovací pro dobytek a Raiffeissenova záložna.

Stará fotka krajiny