Strachotín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Farnost Strachotín

Kostel sv. Oldřicha a Metoděje ve Strachotíně stojí na jižním okraji vesnice. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům na Břeclavsku. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal svou nynější podobu.

Samotná stavba je jednolodní s kněžištěm ukončeným pěti stranami osmiúhelníka, s obdélníkovou sakristií  při severní straně kněžiště a čtverhrannou věží s jehlanem v západním průčelí (z r. 1727).

Presbytář v polygonále má dvě malovaná okna (mozaikové vitráže) z roku 1889. Ostatních deset vitrážových oken s portréty svatých je z roku 1933 - 1934. Některá z těchto oken dali zhotovit místní starousedlíci. Mezi presbytářem a lodí je vložena příční loď s bočními oltáři P. Marie Lurdské a sv. Josefa.

Na interiéru se podílel malíř Antonín František Maulbertsch a sochař Ondřej Schwiegl. Kolem kostela byl původně hřbitov, který byl přeložen na konec obce. V roce 1672 měl kostel tři oltáře a dva hřbitovy.

V roce 1992 - 1993 byla provedena oprava střechy, v roce 1994 - 1995 byla dokončena oprava vitráží, v roce 1999 bylo započato s opravou střechy věže a fasády kostela. Bylo provedeno odvodnění kostela a po odstranění vlhkých omítek a zhotovení nových sanačních omítek byla provedena výmalba uvnitř kostela (zatím bez původních medailonů svatých – ty jsou nafoceny a obkresleny a až budou finanční prostředky, tak budou domalovány). Byla také provedena oprava strojku věžních hodin a varhan (zatím bez pedálů).

V roce 2009 byl kostel vykraden. Odcizeno bylo: socha Ježíše dobrého pastýře, socha znázorňující křest Pána Ježíše Janem Křtitelem, 6 soch andělů a pozlacený křížek s barevnými kameny. První dvě sochy se podařilo zajistit PČR a vrátit zpět. Nové sochy andělů byly zakoupeny ze sbírky uspořádané v kostele.

V současnosti je farní obec Strachotín součástí děkanství hustopečského a je spravována Farním úřadem z Hustopeče u Brna.

Římskokatolická farnost Strachotín

v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Nedělní bohoslužby: 11,00 hod.

Pokud jsou církevní svátky, bývají bohoslužby i v jiné dny.

Kontakty:

P. Jan Nekuda, farář

P. Vojtěch Zahrádka, kaplan

Kostel StrachotínKostel StrachotínKostel Strachotín